Projekt Unijny "Inwestycja w innowacyjny produkt w firmie Apis Sp. z o.o. w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków Wnioskodawcy"


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Inowacyjna Gospodarka - narodowa strategia spójnościFirma Apis Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu pt. „Inwestycja w innowacyjny produkt w firmie Apis Sp. z o.o. w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków Wnioskodawcy” w ramach działania 4.6 Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu jest rozpoczęcie innowacyjnej działalności przez Apis Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji nowego produktu, w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków, będących w wyłącznym posiadaniu Wnioskodawcy.

Rezultatem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu innowacyjności oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Realizacja projektu pt. „Inwestycja w innowacyjny produkt w firmie Apis Sp. z o.o. w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków Wnioskodawcy” prowadzi do realizacji celu strategicznego Spółki, którym jest produkcja innowacyjnych produktów w branży papierów tekturowych.

Jednocześnie informujemy zainteresowane współpracą firmy, iż w ramach realizacji projektu można składać oferty na realizację następujących zadań:


Uwaga: Aktualnie nie prowadzone są żadne postępowania ofertowe

 

pwapis.eu - tektura falista, kartony, pudła, opakowania tekturowe, producent tektury falistej, producent kartonów
producent pudeł, producent opakowań tekturowych, tektura falista produkcja, wyprzedaż kartonów