Firma APIS Sp. z o.o. byla založena v roce 2002. Sídlo společnosti je Chodeczi - Kujawsko-pomorskie vojvodství. Pobočka firmy a současně i výrobní závod se nachází v Chojnówě v Dolnoslezském vojvodství. Celý areál společnosti patřil v minulosti Dolnoslezskému papírenskému podniku - DOLPAKART.

Díky angažovanosti a zkušenostem podílníků , byla ještě v témže roce zahájena výroba vlnité lepenky a kartonových obalů. Přičemž každý následující rok se objem výroby zvyšoval. V roce 2004 bylo investováno do nové výrobní linky vlnité lepenky. Další investice se soustředily na zvyšování efektivity, což mělo za následek rostoucí konkurenceschopnost celé firmy .Poptávka po našich lepenkách si v roce 2010 vyžádala stavbu nové skladovací haly a logistického zázemí.

Díky cenové konkurenceschopnosti při zachování vysoké kvality, včasným termínům a přizpůsobení se požadavkům zákazníků jsme mohli dosáhnout vysoké pozice na polském a českém trhu.

Posláním firmy je neustálé zvyšování konkurenceschopnosti a nárůst objemu prodeje vlnité lepenky a kartonových obalů.

 

pwapis.eu - vlnitá lepenka , kartonové obaly, výrobce vlnité lepenky, výrobce kartonových obalů , výprodej  obalů z vlnité lepenky.