There are no translations available.

Projekty Unijne

 • Inwestycja w innowacyjny produkt w firmie Apis Sp. z o.o. w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków Wnioskodawcy

  >>> dalsze informacje...


 • Zastosowanie produktu odpadowego przemysłu rolno-spożywczego w procesie produkcji papieru w celu poprawy jego właściwości mechanicznych
  Termin składania ofert: 25 marca 2016 r.

  >>> dalsze informacje...


 • Zastosowanie produktu odpadowego przemysłu rolno-spożywczego w procesie produkcji papieru w celu poprawy jego właściwości mechanicznych
  Termin składania ofert: 27 czerwca 2016 r.

  >>> dalsze informacje...
 

pwapis.eu - Manufacturer of boxes, corrugated packaging manufacturer, corrugated board production, sale cartonscorrugated cardboard, cartons, boxes, cartons, corrugated board manufacturer, the manufacturer of cartons