There are no translations available.

Projekt Unijny "Zastosowanie produktu odpadowego przemysłu rolno-spożywczego w procesie produkcji papieru w celu poprawy jego właściwości mechanicznych."


Firma Apis Sp. z o.o. informuje zainteresowane współpracą firmy, iż w ramach realizacji projektu można składać oferty na realizację następujących zadań:

Zapytanie ofertowe nt przeprowadzenia badań:
Zastosowanie produktu odpadowego przemysłu rolno-spożywczego w procesie produkcji papieru w celu poprawy jego właściwości mechanicznych.

Termin składania ofert:
27 czerwca 2016 r. do godziny 8.30

 

pwapis.eu - Manufacturer of boxes, corrugated packaging manufacturer, corrugated board production, sale cartonscorrugated cardboard, cartons, boxes, cartons, corrugated board manufacturer, the manufacturer of cartons